ons onderwijs

Ons onderwijs heeft een aantal specifieke kenmerken. We vinden goede resultaten belangrijk, maar ook het onderzoekend leren en de voorbereiding van onze kinderen op hun toekomst, een toekomst die er anders uit zal zien dan vandaag.

De uitgangspunten:
  • Doelgericht werken;
  • Werken volgens Anders Adaptief ;
  • Engels vanaf groep 1; 

Wat is Doelgericht werken?

Door vakken als rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen aan te bieden in drie arrangementen, differentiëren wij binnen de groepen zo, dat ieder kind de leerstof krijgt aangeboden op de manier die het beste bij hem of haar past. Door deze manier van werken gaan ook de resultaten omhoog.

 Wat is Anders Adaptief?

Anders Adaptief is een vorm van onderzoekend leren. In groepjes stellen kinderen een eigen onderzoeksvraag. Met de onderzoeksvraag gaan zij gezamenlijk aan de slag om uiteindelijk van wat zij geleerd hebben een presentatie te maken, waardoor zij hun kennis delen met de andere kinderen. De leerkracht speelt een meer begeleidende rol.

Engels vanaf groep 1

In het kader van de internationalisering hebben wij er voor gekozen onze kinderen vanaf groep 1 Engels aan te bieden. We gebruiken hiervoor de methode "Take it Easy". Deze methode maakt hoofdzakelijk gebruik van het digibord. Kinderen vinden het over het algemeen heel  leuk om vanaf het begin met Engels bezig te zijn.

We zijn ook een Anglia school. Dit komt onder andere tot uiting dat de kinderen vanaf groep 7 mee doen aan officiële Engelse examen en daarvoor ook diploma's kunnen behalen.

Nieuws

Startdienst CBS De Stifthorst
Er komt muziek de school binnen!
Vossenjacht op 29 augustus 2021
Fietscontrole op 27 oktober 2020
Meer nieuws