Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op De Stifthorst en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Stifthorst beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren in de GMR.
      

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@destifthorst.nl

Samenstelling 
1. Oudergeleding:
Dhr. P. Robbertsen - voorzitter; dit jaar aftredend
Mw. A. van Beek - lid;
Dhr. J. Kluts - lid.
2. Personeelsgeleding:
juf H. Bos; dit jaar aftredend
juf D van den Bergh;
juf S. van Harten;


Mw. A. van Beek en juf G. de Vree vertegenwoordigen onze school in de GMR.

Nieuws

Startdienst CBS De Stifthorst
Er komt muziek de school binnen!
Vossenjacht op 29 augustus 2021
Fietscontrole op 27 oktober 2020
Meer nieuws