Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op De Stifthorst en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op De Stifthorst beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren in de GMR.
      

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@destifthorst.nl

Samenstelling 
1. Oudergeleding:
Viona Lapré
Annemarie van Beek 
Leo van de Haar 
2. Personeelsgeleding:
Germa van den Brink
Hester van de Pol
Christian Vos

 Grada de Vree (leerkracht) en Leo van de Haar (ouder) vertegenwoordigen onze school in de GMR.
 

Nieuws

groep 6 en de boomplantdag
Startdienst CBS De Stifthorst
Er komt muziek de school binnen!
Vossenjacht op 29 augustus 2021
Meer nieuws