De Stifthorst - geschiedenis

 

De naam Stifthorst

De naam "Stifthorst"  stamt uit de Middeleeuwen. Op de plek van het huidige kasteel Renswoude stond toen een ander kasteel, met de naam "Stifthorst". We praten dan over de 13e eeuw. Later stond dit kasteel bekend onder de naam Borgwal. Beide scholen in Renswoude dragen dus de naam van de voorloper van kasteel Renswoude. Het huidige kasteel is in 1654 gebouwd op de fundamenten van wat ooit de Stifthorst was.

De naam De Stifthorst is in 1973 aan de school gegeven, toen in Renswoude-noord een tweede christelijke school, De Borgwal werd geopend. Voor dietijd heette heette de school "De school met de Bijbel".
Ontstaan van het gebouw  

 In 1939 was de ' Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Renswoude'  opgericht. In 1940 werd dhr. Grűndlehner het schoolhoofd. Het schoolgebouw was toen bezet door militairen. Daardoor moest aanvankelijk maar in de kerk worden lesgegeven. De gemeente stelde het oude gebouw van de openbare school beschikbaar. Dit gebouw bleek meer op een varkenshok te lijken dan op een school. Het eigen schoolgebouw was ook al afgekeurd, dus moest er na de oorlog een nieuw gebouw komen. Dit gebeurde uiteindelijk in 1949. Er kwam een nieuw schoolgebouw aan de Oude Holleweg. Een semi permanent gebouw van vijf lokalen. Op 25 augustus 1949 wordt het gebouw geopend door burgemeester Hosang.

1949 - 1973

Opmerkelijk is dat in 1952  het gemiddeld aantal leerlingen 216 bedroeg. Hierdoor werd de aanbouw van een zesde lokaal noodzakelijk. Dit lokaal kwam er waarschijnlijk in 1957, er waren toen 253 leerlingen.
De Dorpsstraat werd steeds drukker daarom moest de postcommandant van de Rijkspolitie verkeersles gaan geven aan klas 6. 
In 1967 nam het schoolhoofd dhr. Gründlehner afscheid en werd dhr. Held het nieuwe schoolhoofd. Het schoolgebouw was inmiddels wel aan een modernisering toe. Op 25 november 1970 vond de officiële opening plaats van het gerenoveerde gebouw. Er waren twee lokalen bijgekomen, een hoofdenkamer en nieuwe toiletten. De bestaande lokalen waren gemoderniseerd.     

De Stifthorst"

De verbouwde school van 1970 werd al snel weer te klein. De verwachting was dat er in 1976 zo'n 425 kinderen op school zouden zitten. Dit leidde ertoe dat er een tweede protestants christelijke school gebouwd werd. In Renswoude noord was een nieuwe wijk gebouwd. Daar werd die tweede school gebouwd. Op 13 augustus 1973 kon de school van start gaan.  Dhr. Van de Pol werd het schoolhoofd.  Voor de beide scholen werd een naam gezocht.  De nieuwe school kreeg de naam "De Borgwal". De bestaande school aan de Oude Holleweg kreeg de naam "De Stifthorst". 

Basisschool

Op 1 augustus 1985 was de basisschool een feit. Onderwijs voor kinderen van 4 - 12 jaar op dezelfde school. In Renswoude was de kleuterschool "Bambino". In 1984 was er toestemming van de gemeente om De Stifthorst zodanig te verbouwen dat er ook onderwijs aan kleuters gegeven kon worden.  Zo gebeurde. Bambino kon gesloten worden. De gemeente ging in het gebouw van Bambino de bibliotheek huisvesten. Vanaf 1 augustus 1985 konden ook de kleuters terecht op De Stifthorst. De hoofdleidster van Bambino, mw. Van Voskuilen werd adjunct-directeur van De Stifthorst.

1985-heden

Vanaf 1985 tot eind jaren negentig is het leerlingenaantal van De Stifthorst langzaam teruggelopen. Toen werd de nieuwe wijk "Spikhorst" gerealiseerd. Het leerlingenaantal staat op 1 oktober 1998 op 126.  In april 1998 nam dhr. Held afscheid als directeur. Op 1 augustus van dat jaar kwam zijn opvolger, dhr. Perfors. Door de groei van de school werd uitbreiding noodzakelijk. Groepen kregen les in gebouw Rehoboth, in een lokaal van De Borgwal en later in het oude gebouw van Het Hummelhonk

In 2004 werd de uitbreiding eindelijk gerealiseerd.  Er werden o.a. drie lokalen aangebouwd, een nieuwe directeurskamer en een grote hal. De bestaande lokalen werden opgeknapt. In 2007 volgde door de groei nog een tweede verbouwing. Er kwamen nog weer twee lokalen bij.

In 2006 werd de Vereniging tot Instandhouding van een School met de Bijbel te Renswoude opgeheven. De Vereniging fuseerde met andere schoolverenigingen uit de regio. De nieuw opgerichte vereniging startte op 1 augustus 2006 onder de naam VPCO De Viermaster. De Stifthorst is één van de 8 basisscholen die onderdeel uitmaken van De Viermaster.

 

Bron (o.a.): `Geschiedenis van ruim 100 jaar Protestants-Christelijk Onderwijs te Renswoude'  geschreven door oud onderwijzer aan onze school dhr. S. Laansma.

 

 

Nieuws

groep 6 en de boomplantdag
Startdienst CBS De Stifthorst
Er komt muziek de school binnen!
Vossenjacht op 29 augustus 2021
Meer nieuws