Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 kijken we terug op de doelen die we gesteld hadden voor dit schooljaar. In het verslag hieronder kunt u lezen wat onze doelen waren en hoe we dit gedaan hebben.

1. We herijken onze visie, we ontwerpen een slogan en we kiezen nieuwe kernwaarden waaruit we willen werken.

We hebben onder leiding van een externe een studiedag gehouden over onze visie en we hebben een nieuwe slogan gekozen, samen met drie nieuwe kernwaarden.

Onze kernwaarden: veilig, betrokken en leiderschap

Onze visie: Wij geloven dat God elk kind uniek heeft gemaakt, met eigen talenten. Samen met de ouders zijn wij betrokken op onze leerlingen. Wij geven onderwijs vanuit een veilige omgeving zodat onze leerlingen kunnen groeien in geloof, kennis, vaardigheden en persoonsontwikkeling.

Wij begeleiden de leerlingen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen zodat zij voorbereid worden op hun betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen.

Onze slogan: Samen groeien. Hier gebeurt het!

2. We verhogen onze rekenopbrengsten door deze als prioriteit te stellen. We zorgen voor voldoende rekentijd, zetten extra rekenactiviteiten in en maken gebruik van externe expertise. Aan het einde van schooljaar 2021-2022 hebben we een rekenspecialist op school. We zorgen voor borging door te werken met de kwaliteitskaart Rekenen die in schooljaar 2020-2021 is opgesteld.

We hebben dit jaar extra geïnvesteerd in het vak rekenen. We hebben extra tijd ingepland, en we hebben klassenbezoeken afgelegd. We hebben een kwaliteitskaart gemaakt waarin we beschrijven hoe we rekenonderwijs geven op onze school.

Een leerkracht heeft de opleiding tot rekenspecialist afgerond en zij heeft een rekenbeleidsplan geschreven voor de komende jaren.

We zijn tevreden met de ontwikkeling van onze opbrengsten voor rekenen.

3. Leader in Me

a. Wij werken met een Groeimap (i.p.v. een rapport) zodat de leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces en zij leren om hun eigen ontwikkeling te verwoorden in gesprekken met elkaar, met de leerkracht en met de ouders tijdens de gespreksmomenten.

Dit jaar zijn we gestart met de Groeimap. Deze Groeimap gaat een aantal keer per jaar mee naar huis zodat kinderen thuis kunnen vertellen wat ze gedaan en geleerd hebben. De Groeimap heeft ook een duidelijke rol in de gesprekken die we op school voeren met ouders en kinderen. Kinderen vertellen aan de hand van de Groeimap welke doelen zij behaald hebben en waar ze trots op zijn. Dit jaar hebben we twee van de vijf tabbladen gevuld en volgend jaar gaan we werken met 5 tabbladen. Deze bevatten de volgende onderdelen:

Dit ben ik!

Mijn doelen

Mijn leren

Mijn leiderschap

Hier ben ik trots op!

b. Leerlingen denken en praten mee over de verdere uitwerking van de 7 gewoonten in een Leerling Lighthouseteam

Een aantal leerlingen van de groepen 6-8 hebben gesolliciteerd naar deze functie. Het leerling Lighthouse wordt ingezet op verschillende manieren. Ze helpen ons om de goede dingen te doen door samen met de leerkrachten van het Ligthouse team in gesprek te gaan.

c. Leerkrachten praten individueel of in kleine groepjes met leerlingen over hun persoonlijke doelen tijdens de Groeigesprekken.

Dit jaar hebben de leerkrachten de ruimte gekregen om buiten de groep met individuele kinderen of groepjes kinderen groeigesprekken te voeren. De leerkrachten werden op die momenten vervangen.

4. We hebben kwaliteitskaarten waarmee we ons beleid borgen m.b.t. opbrengsten, referentieniveaus en vaardigheidsgroei.

We hebben hiervoor een kwaliteitskaart Analyse opbrengsten en bepalen streefdoel per groep gemaakt. We bespreken de opbrengsten van groep 3-8 door te kijken of we als groep en individueel voldoende vaardigheidsgroei hebben doorgemaakt. De analyse is richtinggevend voor de volgende periode en wordt uitgewerkt in de groepsplannen.

5. We hebben nieuwe groepsplannen voor spelling en lezen

We gebruiken nu naast rekenen ook voor spelling en lezen de nieuwe formats voor onze groepsplannen.

6. We kiezen een nieuwe methode voor Engels die past bij ons onderwijs. Deze methode gaan we invoeren in het schooljaar 2022-2023

De werkgroep Engels heeft onderzoek gedaan naar het aanbod van methodes voor het vak Engels. We hebben gekozen voor Holmwoods voor de groepen 1-4 en de methode Join In voor de groepen 5-8.

7. We ontwikkelen de executieve functies van leerlingen door samen te gaan koken in de schoolkeuken

Door de uitval van onze directeur vanwege long Covid is de bouw van een schoolkeuken uitgesteld naar 2022-2023.

8. We hebben een continurooster en zorgen daarbij voor voldoende pauze en ontmoetingsmomenten

Door de uitval van onze directeur vanwege long Covid is de organisatie van een overgang naar een continurooster uitgesteld naar 2022-2023.

9. De leerlingen krijgen muziekonderwijs in elke groep en kunnen deelnemen aan een schoolkoor wat een bijdrage levert aan vieringen

De kinderen krijgen om de week muziekles van Tineke van Dijk, onze muziekdocent. De eigen leerkracht herhaalt de les in de week die volgt. De kinderen (en leerkrachten) zijn enthousiast. De kinderen hebben in december de mogelijkheid gekregen om mee te doen met een schoolkoor.

Tekst toevoegen ...

Nieuws

groep 6 en de boomplantdag
Startdienst CBS De Stifthorst
Er komt muziek de school binnen!
Vossenjacht op 29 augustus 2021
Meer nieuws